Nieuwe mutsjes beschikbaar! One-size-fits-all, super stretchy en super easy.

CVAI en CI, de uitleg:

 

 

De CVAI (Cranial Vault Asymmetry Index) en CI (Cranial Index) geven de mate van schedeldeformatie aan in percentages. De CVAI en CI zijn meetformules die wereldwijd al meer dan 15 jaar gebruikt worden om de mate van Plagio- en Brachycephalie vast te stellen.

Loveday en De Chalain introduceerden de CVAI begin deze eeuw (in 2001) in hun studie (1) als een klinisch instrument om de veranderingen van schedel asymmetrie vast te leggen. Tot 2001 werd meestal de CVA gebruikt, die was echter niet geïndexeerd naar schedelomvang.

De CI (Cranial Index) wordt wereldwijd toegepast voor Brachycephalie, en is hetzelfde als de in Nederland bekende CPI. De CI is in de afgelopen decennia niet veranderd, maar afkapwaardes zijn wel in de afgelopen tijd aangepast.

Vanwege de bekendheid internationaal wordt in Skully Care de CVAI en CI gebruikt.

De formules van Loveday/De Chalain (1) zijn als volgt:

CVAI en CI hoe wordt het berekend.jpg
Formule NL.png

Diagonaal a= Langste van diagonaal 1 of diagonaal 2.

 

Diagonaal b= Kortste van diagonaal 1 of diagonaal 2.

 

Afkappunt voor significante Plagiocephalie is 3,5%. De hoek van de diagonalen liggen op 30 graden van de lijn NeusOcciput.

Formule NL 2.png

De lijn vanaf de neus gaat via middelpunt lijn OorOor naar punt schedel op occiput (mCVAI)

Skully Care meet automatisch de lengte van de diagonalen en lengte/breedtelijnen

Figuur 1. Lengte van de lijnen worden gemeten

​​Een voorbeeld:

De baby op de foto heeft een voorkeursrotatie van het hoofd naar links, dit is duidelijk te zien. Op de lig plek links-achter wordt de schedelgroei geremd. De groei op andere plekken gaat wél door en zo ontstaat een deformatie in de vorm van een parallellogram. De inhoud van het hoofdje blijft gelijk, zodat de hersenen voldoende ruimte houden.

 

De diagonaal b van links-achter naar rechts-voor is duidelijk korter dan de andere, diagonaal a, van rechts-achter naar links-voor. De CVAI geeft aan hoeveel dat is. Bij dit kindje is de CVAI 6,2 % en dat betekent dat diagonaal a 6,2 % langer is dan diagonaal b. Het valt nog net in niveau 2, een milde Plagiocephalie.

 

Misschien denk je: de baby op de foto heeft ook een Brachycephalie. Het hoofdje ziet er namelijk vrij rond uit, terwijl de ideale vorm langwerpiger is. Deze vorm is afhankelijk van genetische componenten en culturele verschillen. De lijn van oor tot oor is bij dit kindje  

korter dan van neus naar Occiput. Als deze lijnen even lang zouden zijn dan is de CI 100%, een ernstige Brachycephalie. Bij dit kind ligt de CI op 94%, een milde Brachycephalie. De grenswaarde voor Brachycephalie wordt door de meeste onderzoekers op 90% gesteld.

 

Afkappunten en schaal:

Plagiocephaly Severity Scale (2) deelt de ernst van de schedeldeformatie in 5 niveaus in.

Zo is snel duidelijk hoe de Plagiocephalie te duiden.

1. Normaal

2. Mild

3. Matig

4. Matig tot ernstig 

5. Ernstig tot zeer ernstig

 

De Brachycephalie heeft 4 niveaus:

1. Normaal

2. Mild

3. Matig tot ernstig 

4. Ernstig tot zeer ernstig

 

In 2006 ontwikkelden onderzoekers van Children’s Healthcare of Atlanta de CHOA ofwel Children’s Healthcare of Atlanta plagiocephaly severity scale 2).

 

Zie schema hieronder. 

Figuur 2. Bewerking van Children’s Healthcare of Atlanta plagiocephaly severity scale.

Vertaling en bewerking: E.J van der Grift, kinderfysiotherapeut en co-founder Skully Care.

 

Bronnen:

  1. Loveday BP, de Chalain TB. Active counterpositioning or orthotic device to treat positional plagiocephaly? The Journal of craniofacial surgery. 2001.

  2. Holowka MA, Reisner A, Giavedoni B, Lombardo JR, Coulter C. Plagiocephaly Severity Scale to aid in clinical treatment recommendations. The Journal of craniofacial surgery. 2017.